آدرس سرورها

سرویس مورد نظر خود را جهت نمایش آدرس سرور انتخاب نمایید
Cisco
محل سرور آدرس سرور کپی آدرس
gb United Kingdom uk.tgate24.com
Copied
de Germany de.tgate24.com
Copied
nl Netherlands nl.tgate24.com
Copied
ae United Arab Emirates ae.tgate24.com
Copied
us United States us.tgate24.com
Copied
tr Turkey tr.tgate24.com
Copied
none ویژه کاربران خارج از ایران
Copied
ir Iran (Islamic Republic of) ir.tgate24.com
Copied
محل سرور آدرس سرور کپی آدرس
none سرور مخصوص اینترنت ایرانسل
Copied
nl Netherlands fc-mtn.tgate24.com
Copied
none سرور مخصوص اینترنت وای فای خانگی
Copied
nl Netherlands fg2.tgate24.com
Copied
محل سرور آدرس سرور کپی آدرس
none سرور جهت استفاده در موبایل
Copied
nl Netherlands sstp.tgate24.com
Copied
none سرور جهت استفاده در ویندوز
Copied
nl Netherlands soft2.tgate24.com
Copied
محل سرور آدرس سرور کپی آدرس
gb United Kingdom uk-nw.tgate24.com
Copied
de Germany de-nw.tgate24.com
Copied

راهنمای نصب سرویس


به سرورها وصل نشدی؟

مشاهده سرورهای موقت